Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano

(TCRA-CCC)

Utangazaji

Huduma za Posta na Vifurushi

Habari & Matukio

20th May 2021

Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari awasilisha Bungeni hotuba yake ya bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2021/2022

11th March 2020- 15th March 2020

Mahali:Dar es Salaam


Baraza la Ushauri la watumiaji wa huduma za mawasiliano (TCRA CCC) kwa kushirikiana na wadau wengine wa Sekta za huduma tutaungana na wadau wengine Duniani kuanzia tarehe 11-15...