Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano

(TCRA-CCC)

Taarifa ya Utekelezaji kazi za kamati za Ushauri za Mikoa kuanzia Julai hadi Septemba 2019

Ripoti ya Utekelezaji wa kazi za kamati za ushauri katika mikoa 11, i.e Arusha, Mwanza, Morogoro, Mbeya, Iringa, Lindi, Mtwara, Tanga, Zanzibar, Dodoma and Kagera regions. BofyaHAPA