Tanzania emblem
The United Republic of Tanzania

TCRA Consumer Consultative Council (TCRA-CCC)

Corporate logo

Consumer issues

Masuala muhimu ya kuzingatia

Kuwa Makini Wakati Unachagua mtoa huduma

 • Fanya utafiti, linganisha kuhusu gharama, ubora wa huduma na upatikanaji wa huduma au bidhaa
 • Tembelea ofisi za watoa huduma ili kupata maelezo,
 • Soma machapisho ya watoa huduma, tembelea wavuti wa mtoa huduma au uliza wanaotumia huduma hizo kwa wakati huo kuhusu uzoefu.
 • Soma mkataba na maelezo ya mtaoaji wa huduma
 • Hakikisha unaelewa masharti ya huduma husika kabla ya kujiunga; zikiwemo gharama na wakati wa kulipia
 • Pale ambapo vipeperushi vinasema “vigezo na masharaiti kuzingatiwa ” ulizia kwa kina upewe hivyo vigezo na masharti yenyewe kabla ya kujiunga na hiyo huduma.

Kuwa makini unaponunua vifaa vya mawasiliano

 • Unaponunua vifaa vya mawasiliano kama simu , redio, televisheni, ving’amuzi hakikisha
 • Unanunua kwa wakala aliyeidhinishwa
 • Unapewa risiti halali
 • unapewa garantii ya si chini ya miezi 12 kwa maandishi,
 • Unapewa karatasi ya maelezo ya kukitumia angalau yakiwa kwa lugha ya kiingereza au Kiswahili na kifaa hicho kiwe ndani ya kasha la kifaa hicho.
 • Usipeleke kifaa chenye gerentii kwa fundi mwingine kama hakifanyi kazi kabla ya muda wa gerentii kumalizika.

Wakati wa kutumia

 • Hakikisha kwamba huduma unayotumia inaendana na maelezo uliyoyapata awali wakati wa kununua; kwa mfano bei, utoaji wa taarifa muhimu na kadhalika.
 • Tunza kumbukumbu za mkataba/maelekezo ya awali zikiwemo nyaraka kama risiti, fomu za usajili, kijitabu cha maelezo na karatasi ya gerentii